Här på företagswebben kan du hantera era tjänstepensioner. Våra vanliga sidor hittar du på avanza.se

Cookies

Det här är alla cookies som företagswebben använder. Samtliga cookies är nödvändiga cookies och behövs för att företagswebben ska fungera korrekt.
Det innebär att de behövs för grundläggande funktioner, som t.ex. inloggning. Den här typen av cookies sparar inte personuppgifter.

JSESSIONID

Används för https-sessionen

AZAPERSISTENCE

Används av lastbalanseraren

AZAFTGPERSISTENCE

Används av lastbalanseraren

AZACOOKIECONSENT

Information om användarens medgivande till användning av cookies

AZASNOOZEKYC

Sparar användarens val att vänta med att besvara frågor om kundkännedom

AZAFTGWCSRF

Används för att förhindra förfalskade anrop på användarens inloggning